Uporaba spletne strani

Pravna določila

Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti podjetje Kramont d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebuje spletna stran Vila Vita, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja Kramont d.o.o. oziroma ima omenjeno podjetje pravico do njihove uporabe.

Podjetje Kramont d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Rezervacije

Na naših spletnih straneh ponujamo 2 načina rezervacij naših kapacitet, in sicer preko spletnega rezervacijskega sistema in kontaktnega obrazca. V obeh primerih morate vnesti potrebne podatke in poslati rezervacijo na poizvedbo. Med samo rezervacijo ni potrebno niti zahtevano vnesti podatke o kreditni kartici ali drugih plačilnih sredstvih. Ko prejmemo vašo rezervacijo vam pošljemo predračun za plačilo 30 % celotne vrednosti rezervacije. Ko prejmemo nakazilo pologa, vam pošljemo potrditev rezervacije. Avans v minimalnem deležu 30 % morate poravnati najkasneje v roku 24 ur od prejema predračuna. V primeru, da avansa ne poravnate v tem roku, se rezervacija šteje za stornirano, šteje se kot nepotrjena in se avtomatsko izbriše iz našega sistema preliminarne rezervacije. V primeru, da časovni okvir 24-ih ur pade na vikend ali praznik, se le-ta sorazmerno podaljša do naslednjega delovnega dne. Ob prihodu v Vilo Vita in registraciji poravnate preostali znesek vrednosti rezervacije (70 %).

Odpoved rezervacije

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana v pisni obliki oz. preko elektronske pošte vsaj 24 ur pred prihodom. V vsakem primeru odpovedi rezervacije in ne glede na to, kdaj je bila odpoved urejena, zadržimo storno stroške v višini plačanega avansa (30 % celotne vrednosti rezervacije).

Končna določila

V vseh cenah iz ponudbe Kramont d.o.o. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Kranju.

Kramont d.o.o. ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij kot tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Na tej spletni strani ne smete uporabljati kakršnihkoli naprav, programske opreme ali druge opreme, z namenom, da bi vplivali na delovanje spletne strani. Poleg tega je prepovedana uporaba kakršnih koli robotov, pajkov ali drugih avtomatičnih naprav oziroma ročnih procesov z namenom nadzorovanja oziroma kopiranja naše spletne strani ali njene vsebine, brez vnaprejšnje odobritve pooblaščenega predstavnika podjetja Kramont d.o.o.

Spletna stran Vile Vita lahko vsebuje tehnične nepravilnosti in tiskalne napake. Kramont d.o.o. si pridržuje pravice do sprememb, popravkov in izboljšav spletnih strani Vile Vita, v zvezi z informacijami o produktih in programih, ki se lahko izvedejo kadarkoli brez predhodnega obvestila.