Turistični boni

Splošne informacije o unovčitvi turističnih bonov

  1. Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 13.3.2020.
  2. Odrasla oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 200 €mladoletna oseba (rojena po letu 2002) pa je upravičena do bona v višini 50 € .
  3. Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona.
  4. Bon se lahko unovči le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Vse dodatne storitve (večerje, kosila, gostinske storitve…) se plačajo na recepciji izbrane destinacije.
  5. Boni se lahko unovčujejo v poljubnih zneskih pri različnih ponudnikih.
  6. Bone je možno unovčiti od 19.6.2020 (prva nočitev 19.-20.6.2020) do 31.12.2021 (zadnja možna nočitev 30.-31.12.2021). Če upravičenec bona ne izkoristi do 31.12.2021, bon zapade in ga ne more unovčiti kasneje.
  7. Bon za mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).
  8. Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč. V primeru prenosa bona mora oseba prinesti izpolnjen in podpisan obrazec za prenos bona
  9. Bon je mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon že delno koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče prenesti.